Yrityksen yhteenveto

Verkkosivusto
Pääkonttori
Helsinki, Finland
Koko
2500-4999 työntekijää
Toimiala
Internet-palvelut
Perustettu
1882


Vastuullinen edelläkävijä ja joustavan työn moderni suunnannäyttäjä

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien ja kiinteiden laajakaistaliittymien markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa palvelujen käytön kansainvälisesti. Elisa on julkisesti noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on yli 200 000. Liikevaihto vuonna 2013 oli 1,55 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 200.

www.elisa.fi
Elisa Youtubessa


Joustavan työn moderni suunnannäyttäjä


Elisan menestys perustuu osaavan ja muutoskykyisen henkilöstömme työpanokseen ja hyvinvointiin. Tarjoamme henkilöstöllemme jatkuvaan uusiutumiseen kannustavan työyhteisön sekä nykyaikaiset työvälineet ja joustavat tavat tehdä työtä:

· Joustavan työn edelläkävijä:
Selkeät tavoitteet, modernit työvälineet ja joustavat mahdollisuudet työntekoon lisäävät mielekkyyttä ja tuottavuutta. Ne myös säästävät aikaa, rahaa ja ympäristöä. Lähes 90 prosenttia Elisan ylemmistä toimihenkilöistä tekee etätyötä säännöllisesti vähintään päivän viikossa.

· Henkilöstön hyvinvoinnilla tuloksiin:
Kiinnitämme huomiota työhyvinvointiin ja edistämme työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Elisa tukee henkilöstönsä liikunta- ja harrastustoimintaa. Meillä on laadukas työterveyshuolto, aktiivinen alueellinen virkistystoiminta sekä liikunta- ja kulttuurikerhotoiminta.

·Työtä, jolla on merkitystä:
Jokaisen elisalaisen päivittäinen työ vaikuttaa suoraan suomalaisten arkeen.

· Kehittymisen ja kasvun mahdollisuus:
Mielenkiintoiset haasteet ja työympäristömme mahdollistavat henkilökohtaisen kehittymisen ja oman ammattitaidon laajentamisen. Tarjoamme mahdollisuuksia laajentaa osaamista työssäoppimalla sekä aktiivisella tehtävänkierrolla.


Vastuullinen edelläkävijä


Elisa rakentaa digitaalisesti ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa. Investoimme Suomeen vuosittain yli 200 miljoonaa euroa. Rakennamme ja ylläpidämme kattavaa viestintäverkkoa kaikkialle Suomeen, ja kehitämme jatkuvasti uusia palveluita asiakkaillemme. Lähes jokainen suomalainen on Elisan asiakas. Olemme myös yksi suurimpia yhteisöveron maksajia Suomessa, verojalanjälkemme oli vuonna 2013 yli 330 miljoonaa euroa. Liiketoimintamme perustuu asiakkaiden luottamukseen ja tietojen turvallisuuteen. Konesalimme ovat Suomessa. Parannamme jatkuvasti palveluidemme sujuvuutta ja helppokäyttöisyyttä. Panostamme häiriötilainteiden ennakointiin ja teemme tiivistä yhteistyötä energiayhtiöiden ja viranomaisten kanssa esimerkiksi myrskyjen aiheuttamien häiriöiden ja tietoturvaongelmien hallinnassa. ICT-ratkaisut pienentävät merkittävästi suomalaisten hiilijalanjälkeä, kun esimerkiksi kokouksen voi hoitaa virtuaalisesti. Olemme keskittyneet ympäristövastuussa jo pitkään juuri ilmastoystävällisyyteen. Siirryimme suorissa sähkön ostoissa vuonna 2013 käyttämään alkuperämerkittyä uusiutuvaa energiaa. Päästöjä vähentävien palveluiden lisäksi ympäristövastuullista toimintaa on materiaalitehokas toiminta, jätteiden lainmukainen käsittely ja kierrättäminen. Vanhat puhelimet ja muut päätelaitteet on helppo kierrättää myymälöissämme.


Mukana lasten, nuorten ja ikäihmisten arjessa


Elisa on ollut Tukikummit ry:n yritysyhteistyökumppani vuodesta 2013 alkaen. Toimintatapamme on lahjoittaa aikaa, rahaa tai tekoja nuorten hyväksi. Näytämme esimerkkiä erilaisin lahjoituksin ja teoin ja rohkaisemme omalla toiminnallamme kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä mukaan talkoisiin. Tänä vuonna Tukikummit haastoi meidät ja muut tukijansa konkreettisiin tekoihin nuorten hyväksi. Elisa vastasi tähän haasteeseen yhdessä kolmen hyvän yhteistyökumppaninsa kanssa. Syntyi nuorten valokuvausprojekti, jonka huipentumana oli kännyköillä kuvattu Helvetin hyvin menee -valokuvanäyttely. Vuoden 2014 aikana Elisa on myös järjestänyt lapsille maksuttomia digikouluja useilla paikkakunnilla ja opastanut ikäihmisiä uuden teknologian käytössä mm SeniorSurfDay-tapahtumissa palvelutaloissa.

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien ja kiinteiden laajakaistaliittymien markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa palvelujen käytön kansainvälisesti. Elisa on julkisesti noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on yli 200 000. Liikevaihto vuonna 2013 oli 1,55 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 200. www.elisa.fi

ELISA Työpaikat

Helsinki, UUSI, Finland

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on yli 200 000. Liikevaihto vuonna 2015 oli 1,57 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 100. Senior Account Managerin tehtävään kuuluu Elisan käytössä olevia työkaluja, prosesseja ja resursseja hyödyntäen huolehtia ja vastata nimettyjen asiakkaiden: Palveluportfolion ja asiakkuuden kehittymisestä Eri ratkaisualueiden kasvusta uusmyynnin keinoin Asiakkuus- ja kehityssuunnitelmista ja niiden toteuttamiseen tarvittavista toimenpiteistä Kaupallisista hankkeista, tarjouksista ja sopimuksista Asiakkaan ja Elisan välisestä laadukkaan ja tuottavan yhteistyön kehittämisestä Asiakasyhteistyöpalavereiden suunnittelusta ja johtamisesta Liiketoimintojen edustamisesta yhdessä liiketoimintojen omien resurssien, ratkaisumyynnin ja myyntijohdon kanssa Asiakastietojen, myyntifunnelin ja ennusteiden ajantasaisuudesta Elisan eri tietojärjestelmissä Asiakastyytyväisyydestä Tehtävässä edellytämme Tunnet yrityksille suunnatun ICT-ratkaisu- ja arvomyyntityön omaksesi ja kykenet yhdessä asiantuntijoiden kanssa löytämään asiakkaan liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuottavuutta parantavia ICT ja digitaalisia ratkaisukokonaisuuksia. Sinulla on näyttöjä IT -ulkoistus, IoT "teollisen internetin" ja toimintaprosessien digitalisoinnin ratkaisumyynnistä. Kykenet neuvottelemaan niin asiakkaan palveluprosessien uudistamishankkeista kuin liiketoiminnan prosessien kehittämisestä. Osaat kiteyttää asiakkaalle Elisan tuottaman lisäarvon, jossa korostuu tuottavuus, joustavuus, käytettävyys ja kustannussäästöt. Olet valmis nopeatempoiseen ja haasteelliseen työkenttään, joka edellyttää uusien asiakokonaisuuksien jatkuvaa oppimista, suunnitelmallisuutta, kunnianhimoa ja asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden syvällistä ymmärtämistä. Olet valmis uusiutumaan ja uudistamaan. Henkilöltä edellytämme Soveltuvaa kaupallisen tai teknisen alan tutkintoa Kykyä liiketoimintaprosessien ymmärtämiseen sekä kokemusta vaativien kokonaisuuksien johtamisesta Vähintään viiden vuoden kokemusta ja aikaisempia näyttöjä tuloksellisesta suurasiakasmyynnistä sekä vaativista asiakasprojekteista asiakasyritysten ylimmän johdon ja liiketoimintajohdon kanssa Erityisesti arvostamme kokemusta ja aikaisempia näyttöjä menestyksekkäästä IT-ulkoistusmyynnistä Näyttöä systemaattisesta ja suunnitelmallisesta asiakkuusjohtamisesta sekä teknologian ja liiketoimintaprosessien yhteensovittamisesta vaativissa asiakasprojekteissa Kokemusta toimimisesta kansainvälisten asiakkaiden kanssa Erinomaisia kommunikointi-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja Näyttöjä ja kokemusta esiintymisestä suurelle yleisölle ja asiakasrajapinnan päättäjärooleissa oleville Kyky kommunikoida sujuvasti sekä tuottaa sujuvaa ja luettavaa materiaalia itsenäisesti suomen ja englannin kielellä Kykyä osoittaa ratkaisun taloudellinen hyöty asiakkaan liiketoiminnalle Sinulla on oma-aloitteinen ote työhösi ja pystyt työskentelemään jatkuvan paineen alla alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Olet positiivinen, ulospäin suuntautunut, luonteva esiintyjä sekä kykenet tuottamaan hyvää ja selkeää esitysmateriaalia suomeksi ja englanniksi. Tarjoamme Näköalapaikan Elisassa ICT liiketoiminnan rakentamisesta asiakkaan prosesseihin Mahdollisuuden olla mukana kehittämässä uusia palveluita Elisan asiakkaille Tilaisuuden kasvattaa uutta liiketoimintaa dynaamisessa liiketoimintaympäristössä Elisan joustavat työskentelytavat sekä hyvät työskentelytilat loistavien yhteyksien varrella Lisätietoja tehtävästä antaa: Jouni Mäntylä puh. 050 5063784, jouni.mantyla@elisa.fi Jätä hakemuksesi osoitteessa www.elisa.fi/rekrytointi 17.10 mennessä. _cc_ xmhxelisacvfix _cn_ Elisa Oyj _rfc_ 172701816

09/30/2016

Verkostoidu